MKS "MŁAWIANKA" MŁAWA - strona oficjalna

Strona klubowa

MIASTO MŁAWA

AKADEMIA PIŁKARSKA

HYDRO-MAX

 

FABISIAK PRZEWOZY

Statystyki drużyny

Regulamin Bezpieczeństwa

Regulamin Bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH IV LIGI

organizowanych na obiekcie stadionu sportowego MOSiR w Mławie przez klub MKS Mławianka Mława.

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obiekcie Stadionu MOSiR w Mławie ul. Mikołaja Kopernika 38, w czasie imprez tj. meczy i rozgrywek piłki nożnej IV ligi organizowanych przez klub MKS Mławianka Mława, przy współpracy z Agencją Ochrony.
2. Osoby przebywające na obiekcie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej.

II. PRZEZNACZENIE
1. Regulamin określa zasady organizacji imprez tj. meczy piłki nożnej oraz zasady przebywania, w tym zachowania się na obiekcie stadionu uczestników tych imprez tj. kibiców.
2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 3. Organizator nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.
4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, reklamowa , artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

III. KONTROLA WEJŚCIA
1. Organizator lub wyznaczone przez organizatora osoby zastrzegają sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko wówczas, jeżeli posiadają legitymację szkolną lub znajdują się pod opieką osoby dorosłej.
3. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą jedynie osoby posiadające przy sobie bilet, karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet, karnet lub inny dowód uprawniający do wstępu na obiekt. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osób które nie zezwolą na kontrolę odzieży lub bagażu przez pracownika służb porządkowych, Firmy Ochrony Mienia lub Policjanta.
7. Osoby nie posiadające kart wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad identyfikacji kibiców oraz nagrywania kibiców wchodzących na obiekt a także podczas trwania meczu przy pomocy urządzeń monitoringu.
9. Zarząd Klubu MKS Mławianka Mława zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.
10. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd Klubu czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

IV. ZACHOWANIE NA STADIONIE
1. Każdy kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

V. ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
napojów alkoholowych
broni wszelkiego rodzaju
przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących
butelek i pojemników ze szkła i metalu
odkręconych wcześniej butelek plastikowych o pojemności większej niż 0,5 litra.
drzewców do flag i transparentów
kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję i służby porządkowe
zwierząt
paczek, walizek, plecaków oraz wszelkiego rodzaju obudowanych przedmiotów, których sprawdzenie jest utrudnione

2. Ponadto zakazuje się:
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy
wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe oraz sektory buforowe zamknięte dla kibiców)
rzucania wszelkimi przedmiotami
używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób
rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świszczących, petard oraz wszelkiego rodzaju rac
sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora
pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie poprzez wyrzucanie zbędnych przedmiotów
zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję lub służby porządkowe
wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych, prowokujących i rasistowskich .

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów o których mowa w ust.1 przy wnoszeniu ich na stadion mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa zwrotu.

UWAGA :
PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE IMPREZY NA STADIONIE MOGĄ BYĆ MONITOROWANE. 

ZARZĄD KLUBU MKS MŁAWIANKA MŁAWA
 

SPONSOR STRATEGICZNY


 

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

SPONSOR

Ostatnie spotkanie

MKS Mławianka MławaBug Wyszków
MKS Mławianka Mława 4:1 Bug Wyszków
2017-06-17, 17:00:00
     
oceny zawodników »

OFICJALNY PARTNER

                                                                

ZAWKRZEŃSKI SPORT

SPONSOR

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 38
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5:0 KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Czarni Węgrów 1:5 Dolcan Ząbki
Tęcza Łyse 0:3 Unia Warszawa
Mazovia Mińsk Mazowiecki 3:1 MKS Przasnysz
MKS Mławianka Mława 4:1 Bug Wyszków
Podlasie Sokołów Podlaski 4:2 Ostrovia Ostrów Mazowiecki
Błękitni Raciąż 0:3 KS Łomianki
Pogoń II Siedlce 0:1 Hutnik Warszawa
Delta Słupno 3:3 Bzura Chodaków Sochaczew
Wisła II Płock 0:5 MKS Ciechanów

REKLAMA

Losowa galeria

Kadra runda wiosenna 2008 / 2009
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 22 gości

dzisiaj: 893, wczoraj: 563
ogółem: 4 399 737

statystyki szczegółowe